Hafenstrom AS

GREEN SHORESIDE ELECTRICAL POWER
Hafenstrom offer solutions within flexible energy systems and shoreside electrical power for ports and port cities.

Behov

Utvikling av nye nettsider i forbindelse med et nytt vunnet EU-prosjekt og automatisk holde oppdatert med informasjon fra kjente kilder. Nettstedet må støtte streaming av artikler ved hjelp av RSS til andre partnersider.

Tillegg:
1. Automatisk strømme/publisere alle nyheter fra Hafenstrom.com til nettstedet Portahead.no

TEknologier

Se mer

Engelsk side: https://hafenstrom.com

Resultat

Tilbakemelding

Omfattende oppdatering av våre nettsider

Vi hadde et stort behov for å oppdatere våre nettsider for å gjøre de moderne og få det tilpasset innhold. Fjelstad AS satt seg inn i vårt marked og behov og konstruerte sammen med oss et nettsted vi vil bruke i mange år fremover. 

Vi jobber med innovasjon og tiden er knapp for å fylle nettsidene med nyhetsartikler, dette har Fjelstad AS løst på en god måte ved å automatisk innhente oppdateringer fra våre prosjekter gjennom sosiale medier. Vi har også innleid en konsulent på deltid som skribent av relevante artikler innenfor vår bransje.

Asbjørn Hovstø / CEO - Hafenstrom AS
Tags: PHP / Wordpress