Foodr AS - Plattform

Foodr AS digitaliserer restaurantbransjen ved å tilby innoative og komplette løsninger for bransjen. Dette er alt fra matbestillingsapp, automatisk regnskapsføring, betalingsterminaler, lager og logistikk, innkjøp og innkjøpsavtaler og mer.

Prosjektet

Foodr trenger bistand til å utvikle og vedlikeholde sin restaurantplattform. 

Plattformen er det grunnleggende i alle tilleggsproduktene Foodr AS tilbyr restaurantene. Her foregår all bedriftslogikk for å håndtere den forskjellige funksjonaliteten tjenesten tilbyr. Dette innebærer blant annet integrasjon mot regnskapssystemer (eksempelvis Visma og Fiken), egne apper for matbestilling og bestillingsmottak, innkjøpsavtaler med tredjeparter, integrasjon mot sosiale medier for enkel og effektiv markedsføring, egen betalingsterminal, og mer.

Plattformen er bygd på Java med sprint-rammeverket og benytter MySQL som database. Plattformen kjører i Amazon Web Services.

På plattformen er det også utviklet front-end som muliggjør pakketering av forskjellige apper.

Teknologier

Mer informasjon

Plattformen er under utvikling, men vil bli lansert på Foodr.no.

Resultat

RELATERT