Prosjekt- og prosessverktøy

Vi er godt kjent med de populære verktøyene for prosjekt- og prosesstyring, og tilpasser oss bedriftens egne prosesser for oppfølging, timeføring og planlegging.

Internt prosjekt- og prosessverktøy

Hvis bedriften ikke har egne verktøy, eller ønsker å holde prosjektet separert, har vi et eget verktøy for prosjektplanlegging, oppfølging og timeføring. Her har du enkelt oversikt over hvilke oppgaver det jobbes med, fildeling, timelister, kostnadsgrunnlag, kommunikasjon og mer.

 

Workshops

For langtidskontrakter kan det være en fordel med fysiske workshops på bedriftens kontor i Norge. Dette vil øke forståelsen av bedriftens interesser, produkter og kunder, og vil gjøre konsulenten mer selvstendig og kan yte maksimalt opp mot deres visjon.

Vi organiserer og planlegger alt fra dokumenter, transport, overnatting og mat for våre konsulenter og gir en pakkepris på oppholdet.